Παροχές

Ανάγνωση περιεχομένου σελίδας

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και συναισθημάτων των παιδιών

Εκπαιδευτική φιλοσοφία βασισμένη σε 3 βασικούς πυλώνες: Παιχνίδι-Φαντασία–Ελευθερία

Τακτική ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδίατρο και σχετική ενημέρωση των γονέων

Προγραφικές-Προμαθηματικές Δραστηριότητες

Προετοιμασία των παιδιών για το Νηπιαγωγείο

Σύγχρονα προγράμματα διαπαιδαγώγησης: Διαθεματικές Εργασίες-Project για ποικίλα θέματα/ Βιωματική μάθηση/ Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μεσημεριανός ύπνος των παιδιών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (κατόπιν συννενοήσεως με τους γονείς)

Μαθήματα Αγγλικών σε όλα τα παιδιά χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Ολιγομελή Τμήματα των 12-14 παιδιών

Καθημερινή ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους, όταν φέρνουν ή παραλαμβάνουν τα παιδιά, ή τηλεφωνικά/με email όποτε το επιθυμούν, σε συννενόηση με τη διεύθυνση.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (για Voucher κατηγορίας Α2, παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο νέο περιβάλλον

Συνεργασία με γονείς που η εργασία τους παρέχει επίδομα για τον παιδικό σταθμό

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, η διεύθυνση του παιδικού σταθμού βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: